Ochrana osobných údajov a GDPR na našom fóre

Na našom fóre sa zaväzujeme chrániť osobné údaje našich užívateľov v súlade s nariadením GDPR (General Data Protection Regulation). Tento dokument poskytuje základný prehľad našich postupov pri spracovaní osobných údajov a práv užívateľov.

  1. Zber a spracovanie osobných údajov: S cieľom poskytovať služby a vytvárať užívateľské účty zbierame a spracovávame osobné údaje, ako sú meno, e-mailová adresa a používateľské meno. Vaše údaje používame na autentifikáciu, komunikáciu a zlepšovanie našich služieb.
  2. Súhlas: Pred zberom a spracovaním vašich osobných údajov vás požiadame o súhlas. V prípade, že máte menej ako 16 rokov, musíte získať súhlas od zákonného zástupcu.
  3. Bezpečnosť údajov: Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, používame najnovšie technológie a postupy, vrátane šifrovania, zálohovania údajov a pravidelných bezpečnostných kontrol.
  4. Právo na prístup, opravu a výmaz údajov: Máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, opravu alebo výmaz. Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára.
  5. Právo na obmedzenie spracovania a námietka: Máte právo obmedziť spracovanie svojich osobných údajov a vzniesť námietku voči spracovaniu z dôvodu osobitnej situácie. Kontaktujte nás, ak chcete uplatniť tieto práva.
  6. Právo na prenos údajov: Máte právo požiadať o prenos vašich osobných údajov do iného správcu alebo poskytovateľa služieb.
  7. Uchovávanie údajov: Osobné údaje uchovávame len počas nevyhnutne potrebného času na účely, pre ktoré boli získané, alebo v súlade s platnými zákonmi a predpismi.
  8. Tretie strany: Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami