Po dvadsiatich rokoch intenzívneho výskumu a experimentovania v laboratóriu prinášajú vedci správy, ktoré môžu zásadne zmeniť boj s rakovinou. Nový liek, ktorý je výsledkom kombinácie vedeckých objavov a inovatívnych prístupov, sľubuje revolučné výsledky v liečbe tejto smrtiacej choroby a otvára nové horizonty v oblasti medicíny.