Nádory vaječníkov sú jedným z najväčších zdravotných problémov žien na celom svete, s veľkým počtom prípadov diagnostikovaných každý rok. V dôsledku toho je potrebné zvýšiť povedomie o možnostiach prevencie a skríningu týchto nádorov, aby sa zlepšila prognóza pacientiek a znížilo riziko vzniku
Pokračovať v čítani